Home Příroda a krajina Orlické hory

Góry Orlickie


W przygranicznej, górskiej części powiatu Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí i Náchod są położone Góry Orlickie, do których należy także Chroniony Park Krajobrazowy /CHKO/. Został ogłoszony w dniu 28 grudnia 1969 roku w celu ochrony i zachowania zrównoważonego krajobrazu Gór Orlickich. Obszar o powierzchni 204 km2 jest położony na terenie powiatu Rychnov nad Kněžnou, niewielka część 570 ha należy do powiatu Ústí nad Orlicí i obejmuje najbardziej wartościowe partie Gór Orlickich ciągnące się od Olešnice v Orlických horách aż po Čihák.

Góry Orlickie położone są w północnej części Wschodnich Czech. Tworzą część północnej granicy Republiki Czeskiej z Polską. Jako geomorfologiczna samodzielna całość są od strony geologicznej częścią dużej jednostki, tworzącej łuk orlicko-kłodzki. Od strony geomorfologicznej należy do Systemu sudeckiego, podsystem Środkowe Sudety. Stare pogórze, utworzone w większości z przemienionych skał, było rozłamane i jego poszczególne części wyszły na powierzchnię wzdłuż złomu. W ten sposób powstała Kotlina Kłodzka, która sięga tutaj dzięki Králickiej bruździe. Północno wschodnie zbocza Gór Orlickich biegnące w kierunku doliny rzeki Dzika Orlica posiada charakter złomowy i są bardzo strome.

Do wnętrza Czech powoli i stopniowo przechodzi do członowego pogórza, zbudowanego w wielu miejscach na kredowych sedymentach. Całe pasmo gór posiada 55 km długości a jego szerokość waha się w zakresie 3 - 8 km. Średnia wysokość wynosi 789 m n.p.m. Najwyższą i przestrzennie najbardziej rozległą część Gór Orlickich tworzy na północnym zachodzie Deštenská hornatina. Grzbiet tworzą od północy Vrchmezí (1084 m), Šerlich (1027 m), Malá Deštná (1090 m), Velká Deštná (1115 m – najwyższa góra Gór Orlickich), Jelenka (1097 m), Koruna (1099 m), Homole (1001 m), Tetřevec (1043 m), Kunštátská kaple (1035 m) i Anenský vrch (995 m). Północno wschodnie ostre zbocze powstało na złomowej tektonicznej linii. Południowo zachodnie stoki tworzą rozsochy, np. Sedloňovský vrch (1050 m), Maruša (1042 m) i Zakletý ( 991 m – w miejscowości Říčky, 5 km od Rokytnice v O.h.), które są oddzielone dopływami górnej Bělé, Zdobnice i Říčky.

Najczęściej występującymi skałami są łupki krystaliczne (gnejsy i łupki metamorficzne), rzadziej kwarcyty i wapienie krystaliczne. W Orlickozáhorské bruździe zachowały się sedymenty kredowe. Rzeki Dzika Orlica i Cicha Orlica przecinają pogórze przełomowymi dolinami. Góry Orlickie najbardziej na południe sięgają do Suchého vrchu. Klimat jest tu ostry z dostateczną ilością opadów. Śnieg utrzymuje się około 4 miesięcy. Północną część odwadnia rzeka Metuje i jej dopływy, południe Cicha i Dzika Orlica. Na rzekach jest możliwe spływanie przy wysokim stanie wody. Na rzece Dzika Orlica była w 1939 roku zbudowana zapora Pastviny (98 ha). Zatrzymuje wodę powodziową i służy do celów rekreacyjnych. Od strony botanicznej i zoologicznej CHKO obfituje w liczne rzadkie już dzisiaj chronione gatunki. Dlatego na terenie CHKO zostało ogłoszonych 16 małopowierzchniowych obszarów chronionych, z tego 5 państwowych rezerwatów przyrody, 1 chronione znalezisko i 11 chronionych dzieł przyrody. Teren CHKO ze względu na swoją atrakcyjność przyciąga nie tylko z punktu widzenia przyrodoznawstwa, ale ciekawy jest także z dla ogółu społeczeństwa z powodu możliwości sportowych. Sporty letnie i działalność rekreacyjna to przede wszystkim turystyka piesza i rowerowa.

Atrakcyjność obszaru usianego oznaczonymi szlakami turystycznymi podkreśla samodzielny element architektoniczny, którym jest kompleks umocnień wojskowych z lat trzydziestych. W zimie tereny obszaru są wykorzystywane do uprawiania narciarstwa zjazdowego i biegowego. Duże ośrodki narciarskie znajdują się w Deštném i Říčkách. Trzeba podkreślić, że sportowe wykorzystanie CHKO wraz ze współczesnymi wpływami na środowisko naturalne, stanowi pewne obciążenie. Jednak z powodu niedostatki innych możliwości zatrudnienia w tutejszym obszarze, widać stopniowy rozwój usług w turystyce.

 

Źródło informacji: www.orlickehory.cz

Partnerské odkazy

logo-kraj logo-DSOHP logo-orlickehory

Karta hosta

karta-hosta

Kudy k nám

mapa

Certifikát

Certifikat-ATIC-2017