Home Památky Církevní památky

Kostel Nejsvětější Trojice, Rychnov nad Kněžnou

Pozdně gotický kostel, původně zasvěcený sv. Kryštofovi, dal postavit v letech 1594 - 1602 Kryštof Betengel pro české bratry.. Původně byla u kostela štíhlá gotická věž a socha sv. Kryštofa. V době třicetileté války byl kostel značně poškozen a teprve v roce 1666 ho dal opravit František Karel Libštejnský z Kolowrat. Jeho syn a nástupce Norbert Leopold dal gotickou věž zbořit, odstranit sochu sv. Kryštofa a místo nich dal roku 1713 postavit dnešní barokní průčelí s loretánskou kaplí. Kostel byl zasvěcen Nejsvětější Trojici. V roce 1798 uhodil do kostela blesk, shořela střecha a zřítila se kostelní klenba. Teprve v letech 1838 - 1843 dal František Antonín Libštejnský z Kolowrat kostel opravit podle plánů arch. Františka Pavíčka.

Zvon Kryštof, Rychnov nad Kněžnou

Zvonice se nachází východně od kostela Nejsvětější Trojice, je renesanční, čtyřboká, z roku 1604. Ve zvonici je zavěšen zvon Kryštof. Ten byl ulitý v roce 1602, jeho váha je 140 centů =78,4q a průměr 2,054 m. Zhotovil jej Jan Benešovský z Moravské Třebové. Je v pořadí třetím největším zvonem v Čechách, je skvěle vyzdoben reliéfy s figurálními motivy a jeho hlas je nezapomenutelný. Na zvonici je umístěna pamětní deska Jiřímu Rychnovskému, který byl varhanním mistrem a skladatelem doby renesanční. Žil v letech 1540 - 1616. Pamětní deska je dílem Zdeňka Kolářského.

Farní kostel sv. Havla, Rychnov nad Kněžnou

Kostel byl postaven v druhé polovině 13. století. Byl restaurován pseudogoticky v roce 1893. Zevně prostá stavba s opěráky. V průčelí jsou zazděny náhrobky z let 1522, 1573, 1605, 1648 a 1713. Na opěráku presbytáře je umístěna pamětní deska B. Balbína od J. Moravce z roku 1938. Obraz sv. Havla na hlavním oltáři ze šedesátých let 18. století je přisuzován J.M. Kremser-Schmidtovi (opraven v roce 1847 L. Brunerem a v roce 1917 P. Majorem). Na levém oltáři je pozdně gotická socha Madony z doby kolem roku 1480 a obraz P. Marie Růžencové od J. Umlaufa, pod kruchtou socha sv. Jana Nepomuckého, barokní, z doby kolem roku 1740. U kostela je pseudogotická zvonice z let 1870 - 1871.

Hřbitovní kaple Proměnění Páně Krista, Rychnov nad Kněžnou

Původně dřevěná kaple z roku 1557, výrazně utrakvistického a poměrně vzácného zasvěcení, zbořena roku 1864. Nynější kaple postavena v novobyzantském slohu v letech 1865 - 1868 podle plánů Aloise Turka, na půdorysu řeckého kříže s půlkruhovou apsidou. Stavba zevně i zevnitř bohatě zdobena, obrazy jsou od J. Hellicha, sochy od F. Heidelberga podle modelů A. Poppa z roku 1866.

Židovská Synagoga, Rychnov nad Kněžnou

Uceleně obnovený interiér synagogy je doplněn o expozici judaismu v Podorlicku. Samostatnou část tvoří expozice věnovaná tvorbě rychnovského rodáka, spisovatele Karla Poláčka.

Židovský hřbitov, Rychnov nad Kněžnou

Bývalý židovský hřbitov naleznete v ulici U židovského hřbitova, více informací o možnosti návštěvy Vám podá Městské informační centrum v Rychnově n.Kn.

Lesní židovský hřbitov, Podbřezí

Lesní židovský hřbitov Podbřezí - 200 m od zámku proti proudu Zlatého potoka, 92 náhrobků, nejstarší z r. 1725, volně přístupný.

Liberk

Dřevěný kostel sv.Petra a Pavla se zvonicí z konce 17.století.

Slavoňov

Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele z roku 1553. Slavoňovský kostelíček je velice vyhledávanou památkou navštěvovanou turisty nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. Je zajímavý tím, že to je kostel "živý", který od svého vystavění nepřestal plnit svoji původní funkci.

Partnerské odkazy

logo-kraj logo-DSOHP logo-orlickehory

Karta hosta

karta-hosta

Kudy k nám

mapa

Certifikát

Certifikat-ATIC-2017